Tag Archive for: angstcultuur

Strenge hiërarchie en pestgedrag – deel 2 van ons onderzoek in de ouderenzorg

We doken nog dieper in de werkomstandigheden in de ouderenzorg. Medewerkers in de ouderenzorg ervaren de hiërarchische werkcultuur vaak als onveilig. Ze voelen zich onzeker, gewantrouwd en niet gehoord. n het tweede verhaal zoomen we in op het verhaal van één verpleeghuis in Zeeland. ‘Bewoners lagen soms in hun urine op de bank te verkleumen, omdat er niet genoeg tijd was.'